Logo
 
 
detox
Course :

Liver Detoxification Program

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     หลักและวิธีการปฏิบัติในการ มาเข้าคอร์สล้างพิษตับ
การมาเข้าค่ายล้างพิษตับนั้น สรุปภาพรวมโดยสังเขปแล้ว ก็คือ
1.การอดอาหาร
2.ดื่มน้ำสมุนไพรที่ช่วยขับ พิษต่างๆ (ดีท็อกซ์)
3.ทีมงานจะสอนและอธิบายวิธี การต่างๆ ให้ความรู้ในการล้างพิษตับ และการทำดีท็อกซ์
4.อบรมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับตนเ อง ให้สามารถนำกลับไปปฏิบัติใช้ที่บ้านได้
5.ถือว่าเป็นการมาพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศร่มรื่น ธรรมชาติ
วันที่หนึ่ง
11.00-12.00 น. ลงทะเบียนบ้านพัก และกรอกข้อมูลสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดความดันฯลฯ
12.00-13.00 น. ปฐมนิเทศน์
13.00-15.00 แนะนำการสวนล้างลำไส้ ดื่มลิดท๊อกซ์ ดื่มน้ำสมุนไพรหรือข้าวกาบา และดื่มน้ำด่าง
(ดื่มได้ทั้งวัน) สวนล้างลำไส้ครั้งที่ 1 (ใช้กาแฟสำหรับสวน1ช้อนชาผสมน้ำร้อน)
15.00-16.00 น. ดื่มลิดท๊อกซ์ ดื่มน้ำสมุนไพร สวนล้างลำไส้ครั้งที่2(ใช้น้ำสะเดา)
16.00-18.00 น. ฟังบรรยายความรู้เรื่อง การล้างพิษตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี ดื่มลิดท๊อกซ์ สวนล้างลำไส้ด้วย
น้ำสะเดา (สวนล้างลำไส้ครั้งที่ 3 อาบน้ำอุ่น)
18.00-20.00 น. ฟังบรรยายความรู้เรื่องตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี และนิ่วในถุงน้ำดี
20.00 น. เป็นต้นไปพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
02.00-06.30 น. เริ่มงดอาหารและน้ำเพื่อเตรียมตรวจน้ำลายตอนเช้า
06.30 น. ตื่นนอน งดแปรงฟันและงดดื่มน้ำทุกชนิดตอนเช้า
เพื่อตรวจความเป็นกรด-ด่างของร่างกาย
06.30-08.00 น. ตรวจน้ำลายเพื่อวัดค่าความเป็นกรดด่างของร่างกาย ทำ Oil Pulling ด้วยน้ำมันมะพร้าว ล้างพิษด้วยการออกกำลังกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
08.00-10.00 น. พอกหน้า แช่มือ แช่เท้า ดื่มลิดท๊อกซ์ ดื่มน้ำผลไม้ น้ำด่าง (ดื่มตลอดวัน) สวนล้างลำไส้ครั้งที่4
10.00-13.00 น. ฝึกปฏิบัติการทำกัวซาขับพิษ ทางผิวหนัง
13.00-14.00 น. ดื่มลิดท๊อกซ์ ดื่มน้ำผลไม้ น้ำด่าง สวนล้างลำไส้ ครั้งที่ 5
14.00-15.00 น. บรรยายความรู้เรื่อง การล้างพิษตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี (ต่อ) สวนล้างลำไส้ ครั้งที่ 6
15.00 น. เป็นต้นไป ดื่มน้ำด่างอย่างเดียว (งดดื่มน้ำผลไม้ทุกชนิด)
15.00-17.30 น. สวนล้างลำไส้ครั้งที่ 7 ด้วยน้ำด่าง/น้ำอุ่น ทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำอุ่น
18.00 น. ดื่มดีเกลือครั้งที่1
19.00 น. ดื่มดีเกลือครั้งที่2
20.00 น. ดื่มน้ำมันมะกอก 150 ซีซี + น้ำมะนาว + น้ำผึ้ง 150 ซีซี รวม 300 ซีซี
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
ตั้งแต่ 02.00 น. เป็นต้นไป ให้เก็บของเสียที่ถ่ายทุกครั้ง รวมทั้งน้ำที่ดีท๊อกซ์ด้วย ไม่เก็บปัสสาวะ
06.00-08.00 น. ตื่นนอน สวนล้างลำไส้ด้วยน้ำอุ่น ครั้งที่ 8 ตรวจวิเคราะห์ของเสีย
08.00-10.00 น. รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระจากห้องพัก และเช็คเอ้าท์
10.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

    วิธีการสมัครและชำระเงินเพื ่อเข้าค่ายล้างพิษ
1.แจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และอายุของผู้ที่จะเข้าค่าย ล้างพิษ มาทางโทรศัพท์หรืออีเมล์, ในกรณีที่ท่านมากันเป็นหมู่คณ ะ กรุณาแจ้งด้วยว่าท่านใดพักก ับท่านใด
2.เมื่อท่านได้จองเข้าค่ายล้างพิษตับแล้ว กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี นายณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส พิษณุโลก เลขที่บัญชี 107-2-94028-4
• ท่านละ 3,800 บาท กรณีพัก2ท่านขึ้นไป ในบ้านแบบธรรมดา
• ท่านละ 4,800 บาท กรณีที่ต้องการพักท่านเดียว ในบ้านแบบธรรมดา
• ท่านละ 4,800 บาท กรณีพัก2ท่านขึ้นไป ในบ้านแบบสวีท
• ท่านละ 5,800 บาท กรณีที่ต้องการพักท่านเดียว ในบ้านแบบสวีท
3.เมื่อท่านได้โอนเงินเรียบ ร้อยแล้ว กรุณาแจ้งคุณณัฐวัฒน์(เล็ก) 0813959575 , คุณวิบูลย์ 0874341719 หรือ แจ้งที่รีสอร์ท 055293085 และกรุณาเก็บหลักฐานการโอนมายื่นในวันเข้าค่ายด้วย
4.การที่ท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยนั้น จะถือเป็นการยืนยันการจองค่ายล้างพิษตับพร้อมบ้านพักตา มที่ท่านได้จองไว้แล้วโดยสมบูรณ์
5.สำหรับท่านที่ได้จองไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ถือว่าการจองของท่านนั้นไม่สมบูรณ์ ท่านอาจจะไม่ได้แบบบ้านตามที่ท่านได้จองไว้ หรือท่านอาจจะต้องเลื่อนไปเข้าคอร์สที่ว่างถัดไปเนื่อง จากคอร์สที่ท่านได้จองไว้นั้นเต็มก่อนแล้ว
6.ในกรณีที่มีการชำระเงินหรือโอนเงินเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถมาได้ ท่านสามารถให้ผู้อื่นมาแทนท่านได้ แต่ท่านไม่สามารถรับเงินคืนได้ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

     การเตรียมตัวก่อนมาเข้าค่าย ล้างพิษตับ
เพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะขับพิษมากที่สุด ก่อนเข้าคอร์ส 3-5 วันควรลดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ เช่นเนื้อวัว หมู ไก่ เป็นต้น หรือทานมังสวิรติ ถ้าจำเป็นต้องทานให้ทานจำพวกปลาแทน ทานผักและผลไม้มากๆ เพื่อเป็นการเตรียมระบบการย่อยอาหารให้ปรับตัวและทำงานน้อยลง และทำให้การล้างพิษเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ที่สำคัญควรได้รับการพักผ่อ นให้เพียงพอ เพราะจะได้ไม่อ่อนเพลียมากขณะล้างพิษ

     สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
1.ผ้าเช็ดตัว, ผ้าขาวม้าสำหรับใช้ทำดีท๊อกซ์, สุภาพสตรีเตรียมผ้าถุงสำหรับทำกัวซา
2.เสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย เช่น กางเกงขาสั้น เสื้อยืด
3.ผ้ายางปูนอนสำหรับทำ ดีท๊อกซ์ (ถ้าไม่ได้นำมามีจำหน่ายที่ รีสอร์ท)
4.ควรนำกระเป๋าน้ำร้อนมาด้วย จะทำให้เห็นผลดียิ่งขึ้น
5.อุปกรณ์เครื่องใช้ ของใช้ส่วนตัว

     หมายเหตุ
1.กรุณาทำดีท็อกซ์ในห้องน้ำ
2.ห้ามทำดีท็อกซ์บนเตียงนอน
3.ห้ามนำผ้าเช็ดตัวของทางรี สอร์ทไปทำดีท็อกซ์
4.ตะขอที่ใช้สำหรับห้อยขวดท ำดีท็อกซ์ในห้องพัก “ห้ามนำกลับบ้าน”
5.หลังการพอกหน้า(กิจกรรมเช้าวันที่2) กรุณาล้างหน้าให้หมดคราบก่อนใช้ผ้าเช็ดหน้าของทางรีสอร์ท
6.สำหรับผู้ที่จะเข้าคอร์สพิเศษ คือดื่มน้ำมันมะกอกเพิ่มอีก 1 ครั้งในวันที่ 2 เพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น จะเสียค่าน้ำมันมะกอกเพิ่มท่านละ 250 บาท (อยู่ในดุลพินิจของวิทยากร)
7.ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ กำลังฟอกไตหรือหลังการผ่าตัดใหม่

*ตารางเวลาข้างต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ เหมาะสม*
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณัฐวัฒน์ (เล็ก) 081395957, วิบูลย์ 0874341719, 055293085
 
 
 

ค่ายล้างพิษตับ

Liver Detoxification Program

     คงไม่มีประโยชน์อะไรที่เราทำงานหนักมาตลอดชีวิต แต่วันหนึ่งพบว่าเรามีโรคร้ายที่ไม่อาจรักษาได้ หรือ อาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน ดังนั้นร่างกายของเราก็เปรี ยบเสมือนรถยนต์ที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ตรวจสภาพเครื่องยนต์เมื่อถึงเวลา เพื่อขับถ่ายของเสียที่อยู่ในร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด เพราะทุกวันนี้ร่างกายของเราต้องแบกรับสารพิษต่างๆ จากอาหาร น้ำ อากาศ มลพิษรอบๆ ตัว และลักษณะงานที่ทำให้สุขภาพ ของเราแย่ลง คืนความสมดุลย์และสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายของเรานะครั บ เพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง
 
 

คอร์ส 1 วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2556

คอร์ส 2 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556

คอร์ส 3 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2556

คอร์ส 4 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556

คอร์ส 5 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556

คอร์ส 6 วันที่ 30 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2556

คอร์ส 7 วันที่ 16-18 กันยายน 2556

คอร์ส 8 วันที่ 14-16 ตุลาคม 2556

คอร์ส 9 วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557

 

 
 
Home l Rooms l Tariff l Facilities l Activities l Attractions l Location l Contact Us l Reservation l Special offer l Blog l Sitemap
42 Mu 9 Kangsopa, Wangthong, Phitsanulok 65220, THAILAND
© Rain Forest Resort 2014